Analisis Soal-Selidik

Hasil penganalisaan akan di paparkan dalam 2 bentuk iaitu bentuk graf dan peratus. Ini sememangnya memudahkan para pelajar. Pelajar tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak untuk fotostat helaian servei serta memudahkan pelajar menganalisis data. Setelah kaji selidik dibuat, hasil dapatan kajian hendaklah di paparkan dalam bentuk penulisan yang kreatif.

Objektif projek analisis soal-selidik
1. menggunakan laras bahasa yang sesuai untuk membuat item soalan untuk soal-selidik kajian bahasa
2. menggunakan perisian SurveyMonkey untuk mengedar soal-selidik secara atas talian
3. menganalisis dapatan kajian
4. melaporkan dapatan kajian

saya menjalankan soal-selidik atas talian menggunakan perisian SurveyMonkey dan dibawah ini merupakan link soal-selidik saya :

http://www.surveymonkey.com/s/RC6X297

surveymnkey

berikut merupakan analisis yang saya dapat simpulkan daripada soal-selidik yang saya buat :

 • Dalam soalan kedua, responden rata-rata menggunakan http://www.ipa-iac.org/, https://www.youtube.com/watch?v=RL7TQoNNQao dan http://www.vingle.net/ untuk mempelajari aspek sebutan bahasa.
 • Dalam soalan ketiga, responden majoriti menggunakan http://oxforddictionaries.com/, http://www.slideshare.net/azifahnoor/moodle-penggunaan-perbendaharaan-kata dan http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kamus+online untuk mempelajari aspek perbendaharaan kata.
 • Dalam soalan keempat, responden lebih gemar menggunakan www.tutor.com.my, http://tatabahasabm.tripod.com/tata/ dan http://www.dbp.gov.my/lamandbp untuk mempelajari aspek tatabahasa.
 • Dalam soalan kelima, responden menggunakan http://belajaronlinegratis.com/content/mempraktekkan-web-semantik, http://belajarwebsemantik.wordpress.com/2013/02/07/web-semantik/ dan http://www.slideshare.net/murnibintimohamat/semantik-17898628 untuk mempelajari aspek semantik.
 • Dalam soalan keenam, responden majoriti menggunakan http://belajarlinguistik.wordpress.com/, http://www.scribd.com/doc/20616086/PRAGMATIK dan http://planetinfo-zp.blogspot.com/2012/12/makalah-pragmatik-dan-pembelajaran.html bagi mempelajari aspek pragmatik.
 • Dalam soalan ketujuh, responden rata-rata menggunakan Buku rujukan, kamus dan kajian lepas untuk mempelajari Sebutan, majalah,jurnal, surat khabar untuk mempelajari Perbendaharaan kata , Majalah Dewan dan Pustaka dan kamus untuk mempelajari Tatabahasa, Semantik dan Pragmatik bagi perisian sumber bukan atas talian.
 •  Dalam soalan kelapan, semua reponden suka belajar menggunakan Tenaga pengajar, Bahan bercetak, Perisian bahasa, Cakera audio, Cakera video, Televisyen dan Tapak web bahasa atas talian.
 •  Dalam soalan kesembilan, para responden minat mempelajari bahasa Korea, Jepun, Mandarin, Arab,  dan Thai.
 • Soalan terakhir, antara sebab responden gemar mempelajari bahasa asing kerana :
 1. Saya berminat untuk belajar bahasa asing kerana saya ingin menjadi seorang yang boleh bercakap dalam pelbagai bahasa dan saya juga berminat untuk pergi ke negara-negara tersebut jadi jika saya sudah mempelajari bahasa tersebut maka saya tidak akan mengalami masalah komunikasi semasa berada di sana.
 2. Bagi saya, pembelajaran bahasa asing selain bahasa ibunda sendiri amat penting kerana ini amat memudahkan ketika mencari kerja.
 3. Dengan menguasai bahasa asing, saya dapat mempelajari adat, budaya dan adat resam bangsa-bangsa asing dengan lebih mudah. Ia juga sebagai satu platform untuk saya pergi lebih jauh untuk menuju ke puncak kejayaan.
 4. sebab saya mempelajari bahasa asing untuk menguasai bahasa asing contoh bahasa arab untuk mudah membaca al-quran dan dapat paham bahasanya bahasa melayu kerana kurang paham bahasa melayu walaupon dari bangsa melauyu sekalipon tapi oleh kerana terpengaruh daripada tempattan dan akhirnya saya belajar bahasa eglish oleh kerana national
 5. untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai bahasa sesuatu bangsa dan dapat mempelajari bahasa itu selain merupakan satu bonus kepada saya apabila dapat berkomunikasi dengan mereka yang menuturkan bahasa tersebut.
Advertisements

1 Comment (+add yours?)

 1. Dr. Zulkifli Ahmad
  Jun 21, 2013 @ 12:27:45

  1. Pengenalan: Soalan Kajian, Objektif & Batas Kajian (3×1/3)
  2. Metodologi: Persampelan, Alat & Prosedur (3×1)
  3. Dapatan Kajian (10×1/2)
  4. Rumusan: (1×1)

  Memuaskan. Pengolahan boleh diperbaiki lagi untuk menunjukkan ketelitian kajian.

  Reply

ce komen sket :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Foreign Language Learning with Zul

Anybody can learn a new language

zoltarde

Just another WordPress.com site

Bahasa dan Teknologi Maklumat

-Solely for education-

%d bloggers like this: